Die ou landsvlag was vertoon om die burgers te herinner aan die historiese agtergrond vanaf Republiekwording.
Loading...