Phat thuyet cuu kho chon kinh. Nam mo cuu kho cuu nan QUAN THE AM BO TAT. Bach thien van uc Phat. hang ha sa so Phat. Vo luong cong duc phat. Phat cao at nan ngon. Thu kinh Dai Thanh. nang cuu nguc tu. nang cuu trong benh. nang cuu bach nan kho. Nhuoc huu nhan , doc tung nhat thien bien. nhat than li kho nan. doc tung nhat van bien, toan gia nam nu giai dac li kho nan. Nam mo Phật lực uy, nam mô Phật lực hộ, XỬ NHÂN VÔ ÁC TÂM, LINH NHÂN THÂN ĐĂC ĐỘ, hồi quang bồ tát hồi thiện bồ tát a lốc đại thiên vương chính thiện bồ tát ma hưu ma hưu..thanh tinh tỉ khiệu quan sụ đắc tán tụng sụ ắc hưu chư đại Bồ tát, ngũ bách la hán cứu trợ đệ tử ( Đặng Tiens Mậu). tu nhien Quan The Am Anh lac. bat tu giai, can doc then van bien gia toa tu nhien dac giai thoat. tin thu phung hanh tuc thuyet chon ngon viet: kim ba kim ba de - cau ha cau ha de- chon ngon can de - ta ba ha. UM MA NI BAT MINH HONG - NAM MO QUAN THE AM BO TAT- dat si da an- gia la phat da . gia la sa ha . nam mo Phat- Nam mo Phap - nam mo Tang. Phat quoc huu duyen- Phat Phap tuong nhan - THUONG - LAC - NGA - TINH. Chieu niem Quan The Am mo niem Quan The Am - niem niem tong tam khoi niem Phat bat li than - thien lo than Dia lo than nhan ly nan, nan ly than . nhat thiet tai uong hoa vi tran an a luu lac. kinh ta ba ha sa ha. NAM MO DAI TU DAI BI LINH CAM QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN MA HA TAT - NAM MO ĐẠI TỪ ĐẠI BI LINH CAM QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN MA HA TAT- NAM MO DAI TU DAI BI LINH CAM QUAN THE AM BO TAT CUU KHO CUU NAN MA HA TAT.
Loading...